Δελτίο Τύπου:
Ανακοινώνεται η από 30/05/2014 εμπορική διάθεση, για νέους και υφιστάμενους
ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου COSMOTE, τωω νέων Οικονομικών
Προγραμμάτων συμβολαίου «COSMOTE PLUS 20»,
«COSMOTE PLUS 25», «COSMOTE PLUS 35», «COSMOTE PLUS 45»,
«COSMOTE PLUS 65», «COSMOTE PLUS 100» και «COSMOTE PLUS PLATINUM»
.

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων Οικονομικών Προγραμμάτων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

pl
 • Τα δωρεάν λεπτά και μηνύματα που συμπεριλαμβάνονται στη δωρεάν χρήση (εκτός των λεπτών για περιαγωγή και των λεπτών για Διεθνείς προορισμούς του COSMOTE PLUS PLATINUM), καθώς και οι αντίστοιχες χρεώσεις μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν μόνο σε κλήσεις (ομιλίας και video-κλήσεις) και αποστολή μηνυμάτων (SMS) εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας) και δεν ισχύουν κατά τη διάρκεια περιαγωγής.
 • Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις ομιλίας ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα. Διευκρινίζεται ότι στo πρόγραμμα COSMOTE PLUS 45 οι videoκλήσεις προς εθνικά σταθερά καταναλώνονται από το χρόνο ομιλίας προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
 • Τα νέα οικονομικά προγράμματα COSMOTE PLUS 35, 45, 65, 100 & PLATINUM
  έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ενεργοποίησης της παροχής υπηρεσιών δεδομένων
  μέσω του δικτύου COSMOTE 4G σύμφωνα
  με τους όρους παροχής του δικτύου COSMOTE 4G.
 • Τα δωρεάν ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο (εκτός των ΜΒ για περιαγωγή του COSMOTE PLUS
  PLATINUM), καθώς και η χρέωση μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις ειδικές υπηρεσίες δεδομένων MMS και BlackBerry.
 • Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).
 • Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει την ενσωματωμένη δωρεάν μηνιαία χρήση του
  προγράμματός του, αυτή δεν μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.
 • Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης
  μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ή, σε περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος, από την ημερομηνία αλλαγής μέχρι την έκδοση του επόμενου λογαριασμού, το πάγιο και η δωρεάν χρήση είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος.Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα.
 • Κάθε συνδρομητής μπορεί να διατηρεί κατʼ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) συνδέσεις στο σύνολο των Οικονομικών Προγραμμάτων COSMOTE PLUS, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ και COSMOTE 20, 25, 35, 45, 55, 65, 100 και PLATINUM.
 • Στα Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE PLUS δε διατίθεται η υπηρεσία COSMOTE Data Traveller
  και επιπλέον στο Οικονομικό Πρόγραμμα COSMOTE PLUS PLATINUM δε διατίθενται και οι υπηρεσίες
  COSMOTE Traveller, COSMOTE Travel & Surf και COSMOTE ROAMING DATA LIMIT.
 • Τα ενσωματωμένα λεπτά για διεθνείς κλήσεις του νέου Οικονομικού Προγράμματος COSMOTE PLUS PLATINUM ισχύουν για τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία.Εξαιρούνται οι κλήσεις προς τα παρακάτω προθέματα Διεθνών Δικτύων: +43711, +43730, +43740, +43810, +43820, +357121, +357122, +357123, +357700, +3577777, +3363800, +3464000, +3564001, +3664002, +3764003, +3864004, +49115, +88228, +393, +39313, +31660, +34902, +34904, +3470, +447, +44843, +44844, +44845, +44870, +44871, +44872, +44873, +443, +4450, +4455, +4456, +4480, +1250, +1867, +35376, +353700, +353818, +37240, +37270, +4702, +4703, +4704, +4705, +4706, +4707, +4708, +4709, +471, +47810, +47815, +48118913, +486907, +48720, +487280, +488811, +3861320, +3861400, +3861401, +3861550, +3861600, +3861601, +3861620, +3861777, +3861810, +3861828, +38618888, +3862334, +3862600, +3862620, +3862621, +3862707, +3862820, +3862828, +38628884, +3863600, +3863620, +3863715, +3863777, +3863828, +3863830, +38638888, +3864263, +3864600, +3864620, +3864777, +3864828, +3864840, +3865600, +3865620, +3865632, +3865777, +3865828, +3865850,
  +38658888, +386591, +3865920, +3865921, +3865922, +3865969, +386597, +3867310, +3867600,
  +3867620, +3867777, +3867828, +3867870, +386815, +3868160, +3868161, +3868162, +3868280,
  +3868281, +3868282, +3868288, +386838, +38698, +386437, +38643, +38649, +90392Τα ενσωματωμένα λεπτά για διεθνείς κλήσεις αφορούν μόνο κλήσεις φωνής και όχι video-κλήσεις, καιέχουν ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 λεπτό ανά κλήση και στη συνέχεια ρυθμό χρέωσης ανά λεπτό.
 • Για το νέο Οικονομικό Πρόγραμμα COSMOTE PLUS PLATINUM, οι χώρες της Ευρωζώνης Α και Β
  είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γερμανία, Γιβραλτάρ,
  Γουαδελούπη, Δανία, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λα Ρεουνιόν,
  Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν (εξαιρείται το δίκτυο Swisscom), Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Μάλτα,
  Μαρτινίκη, Νήσοι Άλαντ, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Κροατία,
  Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.Ο δωρεάν χρόνος ομιλίας για κλήσεις περιαγωγής εντός Ευρωζώνης A και Β συμπεριλαμβάνει:
  α)εξερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή στις χώρες της Ευρωζώνης Α και Β εντός των χωρών αυτών και την Ελλάδα (ελάχιστος χρόνος χρέωσης 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χρέωση ανά δευτερόλεπτο)
  και β) εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή στην Ευρωζώνη Α και Β (χρέωση ανά δευτερόλεπτο).Δεν συμπεριλαμβάνονται στη δωρεάν μηνιαία χρήση κλήσεις προς αριθμούς προστιθέμενης αξίας, προορισμούς δορυφορικών και ναυτιλιακών δικτύων, καθώς και οι video-κλήσεις, οι οποίες χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο περιαγωγής COSMOTE.

  Στη δωρεάν χρήση δεδομένων συμπεριλαμβάνεται χρήση Internet και WAP (χρέωση ανά 1ΚΒ). Οι
  υπόλοιπες υπηρεσίες δεδομένων (MMS, BlackBerry) χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα
  τιμοκατάλογο της COSMOTE.

 • Οι λοιπές χρεώσεις και οι πρόσθετες υπηρεσίες των ανωτέρω νέων Οικονομικών Προγραμμάτων είναι ίδιες με αυτές του υφιστάμενου Οικονομικού Προγράμματος COSMOTE 25.Επίσης, από 30/05/2014 παύει η εμπορική διάθεση των ακόλουθων Οικονομικών Προγραμμάτων
  συμβολαίου για ιδιώτες: «COSMOTE 20, 25, 35, 45, 55, 65, 100 και PLATINUM». Στους υφιστάμενους
  συνδρομητές όλων των ανωτέρω Οικονομικών Προγραμμάτων δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Τέλος ανακοινώνεται η από 30/05/2014 αλλαγή του τρόπου χρέωσης του οικονομικού προγράμματος μετάδοσης δεδομένων COSMOTE Internet On The Go Extra SIM, που υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταφοράς (sharing) του διαθέσιμου δωρεάν όγκου δεδομένων μιας σύνδεσης φωνής (εφεξής Κύρια Σύνδεση) με μία ή περισσότερες συνδέσεις COSMOTE Internet On The Go Extra SIM (εφεξής EXTRA SIM).

Συγκεκριμένα, μετά την κατανάλωση του διαθέσιμου όγκου δεδομένων του οικονομικού
προγράμματος της Κύριας Σύνδεσης, σε περίπτωση χρήσης δεδομένων από την EXTRA SIM η χρέωση θα ανέρχεται σε 0,0307€/MB αντί της χρέωσης με βάση το οικονομικό πρόγραμμα της Κύριας Σύνδεσης που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι η νέα χρέωση της EXTRA SIM είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερη ή ίση της χρέωσης που ίσχυε μέχρι την άνω ημερομηνία.

Σε περίπτωση χρήσης δεδομένων από την Κύρια Σύνδεση η χρέωση παραμένει σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα της Κύριας Σύνδεσης.

Η χρέωση μετά την κατανάλωση των δωρεάν ΜΒ, γίνεται ανά KB με ελάχιστη χρέωση 1 ΚΒ ανά σύνδεση. (0,0307€/ΜΒ=0,00002998€/ΚΒ , 1MB = 1024ΚΒ)

Τα λοιπά χαρακτηριστικά και χρεώσεις του προγράμματος COSMOTE Internet On The Go Extra SIM
παραμένουν αμετάβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13838 (χρέωση
0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13838 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος).

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.

Πηγή : Cosmote