Δελτίο Τύπου:
Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές

 • Α) Από 01/07/2014 μειώνονται οι τιμές χρήσης φωνής, μηνυμάτων SMS και υπηρεσιών δεδομένων κατά την περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για συνδρομητές συμβολαίου, καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος, με προγράμματα ιδιωτών ή επαγγελματικά, που δεν έχουν επιλέξει ένα από τα οικονομικά πακέτα περιαγωγής.

  Αναλυτικά, οι χρεώσεις για τις εξερχομένες κλήσεις που καταλήγουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνονται σε 0,234€/λεπτό από 0,295€/λεπτό, οι εισερχόμενες κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 0,062€/λεπτό από 0,086€/λεπτό, η αποστολή μηνυμάτων SMS σε 0,074€/SMS από 0,098€/SMS, η αποστολή MMS σε 0,25€/MMS από 0,55€/ MMS και οι υπηρεσίες δεδομένων από κινητό, laptop/tablet σε 0,00024€/ΚΒ από 0,00054€/ΚΒ, ενώ η λήψη SMS/MMS δεν χρεώνεται.

 • Β) Από 29/07/2014 μειώνεται κατά 20% το κόστος κλήσεων για διεθνείς προορισμούς στο επιπρόσθετο πακέτο «Vodafone 480’+30′ προς διεθνείς προορισμούς», με μείωση παγίου από 12,5€ σε 10€ και αντίστοιχα στο επιπρόσθετο πακέτο «200’ προς Vodafone κινητά εξωτερικού», μείωση παγίου από 10€ σε 8€.

  Επιπλέον, μειώνεται το κόστος αποστολής MMS προς εθνικούς προορισμούς από 0,4031€/MMS σε 0,35€/MMS και προς διεθνείς προορισμούς από 0,7132€/MMS σε 0,65€/MMS αντίστοιχα, σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες συνδρομητές.

  Το πάγιο των προγραμμάτων Vodafone Οικονομικό (με εξαίρεση το Vodafone Οικονομικό 60), Vodafone Ελεύθερα (με εξαίρεση το Vodafone Ελεύθερα 50), Vodafone Ευέλικτα, Vodafone TOP5, Vodafone TOP5 SMS, Vodafone Best Friends, Vodafone Friends, Vodafone 1 – 900 και Vodafone Ελεύθερα old αυξάνεται κατά 1€ και το πάγιο των προγραμμάτων Vodafone Οικονομικό 60 και Vodafone Ελεύθερα 50 αυξάνεται κατά 1,5€.

  Όλοι οι υφιστάμενοι και νέοι συνδρομητές προγραμμάτων Vodafone RED μπορούν να μιλούν ξέγνοιαστα, ακόμα και εάν τελειώσει ο ενσωματωμένος χρόνος ομιλίας τους, αφού μειώνεται η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά κατά 12% από 0,0066€/δευτ. σε 0,0058€/δευτ.

  Το Τέλος επανασύνδεσης που θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις επανασύνδεσης μετά από μερική φραγή λόγω ληξιπρόθεσμου ανεξόφλητου υπολοίπου αυξάνεται σε 10€ ανά μητρώο συνδρομητή και στις περιπτώσεις επανασύνδεσης μετά από ολική φραγή λόγω ληξιπρόθεσμου ανεξόφλητου υπολοίπου αυξάνεται σε 15€ ανά μητρώο συνδρομητή, ιδιώτη ή επαγγελματία.

 • Γ) Από 08/08/2014 το Vodafone Καρτoπρόγραμμα 21,5 μετονομάζεται σε Vodafone Καρτοπρόγραμμα 22,5, το Vodafone Καρτοπρόγραμμα 26,5 μετονομάζεται σε Vodafone Καρτοπρόγραμμα 27,5, το Vodafone Καρτοπρόγραμμα 36,5 μετονομάζεται σε Vodafone Καρτοπρόγραμμα 37,5, το Vodafone Εταιρικό Καρτoπρόγραμμα 21,5 μετονομάζεται σε Vodafone Εταιρικό Καρτoπρόγραμμα 22,5 και το Vodafone Εταιρικό Καρτoπρόγραμμα 26,5 μετονομάζεται σε Vodafone Εταιρικό Καρτoπρόγραμμα 27,5, με παράλληλη αύξηση της ενσωματωμένης αξίας και της αντίστοιχης μηνιαίας χρέωσης κατά 1€.

  Το ίδιο ισχύει και για το μη εμπορικά διαθέσιμο Vodafone Καρτoπρόγραμμα 500 και Vodafone Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα 500.

  Επίσης, η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας αυξάνεται σε 0,0075€/δευτ., η χρέωση για αποστολή γραπτού μηνύματος προς εθνικούς προορισμούς αυξάνεται σε 0,15€/SMS και η χρέωση για αποστολή γραπτού μηνύματος προς διεθνείς προορισμούς αυξάνεται σε 0,25€/SMS για όλους τους συνδρομητές Vodafone Καρτοπρόγραμμα για ιδιώτες.

  Η χρέωση ομιλίας για κλήσεις ή βίντεο κλήσεις προς εθνικούς προορισμούς μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας, τυχόν ενεργοποιημένων πακέτων ή bonus ομιλίας, για συνδρομητές Vodafone International, CU, Carrefour, Καρτοκινητού Ολυμπιακός, Tazamobile (χρέωση ανά λεπτό) και συνδρομητές Καρτοκινητού Vodafone, η χρέωση ομιλίας προς εθνικούς προορισμούς διαμορφώνεται από 0,007167€/δευτ. σε 0,0082€/δευτ.

  Εξαιρούνται οι συνδρομητές του Καρτοκινητού Vodafone που είναι γραμμένοι στο μη εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα που δίνει δωρεάν 300 λεπτά προς όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα με κάθε ανανέωση από €10 και άνω.

 • Δ) Από 29/08/2014 η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας σε όλα τα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες, εξαιρουμένων των προγραμμάτων Vodafone RED, αυξάνεται σε 0,00716€/δευτ.

  Η χρέωση για αποστολή γραπτού μηνύματος προς εθνικούς προορισμούς αυξάνεται σε 0,15€/SMS και για αποστολή γραπτού μηνύματος προς διεθνείς προορισμούς αυξάνεται σε 0,25€/SMS για όλους τους συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου για ιδιώτες, ενώ η χρέωση για αποστολή γραπτού μηνύματος προς εθνικούς προορισμούς αυξάνεται σε 0,145€/SMS για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου των προγραμμάτων Vodafone My Business, Vodafone My Business RED/Ελεύθερα/Europe και Ευέλικτα Επαγγελματικά.

  Επίσης στα προγράμματα συμβολαίου Ευέλικτο Επαγγελματικό 90/180/300/420/540/720/960/1500 τα μηνύματα εντός της ενσωματωμένης αξίας, μειώνονται σε 212, 423, 704, 985, 1.267, 1.689, 2.252, 3.518 SMS αντίστοιχα.

  Επίσης η χρέωση για κλήσεις στο προσωπικό τηλεφωνητή αυξάνεται σε 0,30€/κλήση, για τους συνδρομητές συμβολαίου για ιδιώτες και Καρτοκινητής.

  Η χρέωση για χρήση internet από το κινητό μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου όγκου δεδομένων αυξάνεται σε 6€ για κάθε επιπλέον 200ΜΒ, για όλους τους συνδρομητές σε προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες και επαγγελματίες.

  Η χρέωση για κλήσεις προς διεθνείς προορισμούς για συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου για ιδιώτες, αυξάνεται για τη Ζώνη 1 (Ευρώπη) σε 0,70€/λεπτό, Ζώνη 2 (Αμερική-Αυστραλία-Ν. Ζηλανδία) σε €0,90/λεπτό, Ζώνη 3 (Ασία) σε 1,40€/λεπτό, Ζώνη 4 (Αφρική) σε 2,10€/λεπτό και Ζώνη 5 (Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού) σε 2,90€/λεπτό.

  Επίσης εφαρμόζεται Τέλος ίσο με 10€ στις περιπτώσεις αλλαγής βασικού προγράμματος χρήσης για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου.

  Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρείται τυχόν επιδότηση συσκευής ή έκπτωση παγίων), εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
  Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.