Δελτίο Τύπου:
Ανακοινώνεται η από 23.4.2015 εμπορική διάθεση της νέας υπηρεσίας COSMOTE My Internet (εφεξής «Υπηρεσία»), για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές COSMOTE με οικονομικά προγράμματα φωνής Συμβολαίου και οικ. προγράμματα Mobile Internet.

H COSMOTE δημιούργησε τη νέα Υπηρεσία COSMOTE My Internet με σκοπό την κατά το δυνατόν αμεσότερη πληροφόρηση του συνδρομητή αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω της σύνδεσης του. Πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία παρέχει ενημέρωση για την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης των δεδομένων του προγράμματος και τυχόν πρόσθετων πακέτων δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων πακέτων δεδομένων.

Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσίας
Η Υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα προγράμματα Οικιακών και Εταιρικών πελατών. Εξαιρούνται τα προγράμματα COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο, COSMOTE BUSINESS COST CONTROL, COSMOTE My Way, COSMOTE i-Data, COSMOTE Internet On The Go Unlimited, COSMOTE Internet On the Go 2OGB, COSMOTE-i, COSMOTE Machine to Machine.

Τα προγράμματα στα οποία παρέχεται η Υπηρεσία ενδέχεται να τροποποιούνται. Οι Συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τα προγράμματα στα οποία παρέχεται η Υπηρεσία από την ιστοσελίδα www.cosmote.gr, το δίκτυο πωλήσεων και την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE.

H Υπηρεσία, θα παρέχεται ενεργοποιημένη για νέες συνδέσεις με δυνατότητα απενεργοποίησής της από τους συνδρομητές.

Οι συνδρομητές Οικιακών και Εταιρικών Προγραμμάτων μπορούν να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν την Υπηρεσία με αίτημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE, στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, της ιστοσελίδας του My COSMOTE / COSMOTE MyACCOUNT@Business και της εφαρμογής My COSMOTE App. Επιπρόσθετα, οι συνδρομητές οικιακών προγραμμάτων μπορούν να ενεργοποιήσουν την Υπηρεσία με αποστολή δωρεάν SMS με το λεκτικό «ΜΙ» στο 1333 καθώς και με κλήση στο 1250.

Οι συνδρομητές Εταιρικών προγραμμάτων φωνής και Mobile Internet μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν την Υπηρεσία σε περιορισμένη μορφή, δηλαδή να λαμβάνουν μόνο ενημέρωση για την ενσωματωμένη χρήση του Προγράμματος ή/και των τυχόν πρόσθετων πακέτων δεδομένων. Σε
περίπτωση αιτήματος της αλλαγής της μορφής της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του τιμολογιακού κύκλου, η νέα μορφή της υπηρεσίας θα ισχύσει με την έναρξη του νέου τιμολογιακού κύκλου.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης της Υπηρεσίας, η χρέωση μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης των δεδομένων του Προγράμματός του Συνδρομητή ή τυχόν πρόσθετων πακέτων δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της COSMOTE.

Στην περίπτωση αλλαγής Οικονομικού Προγράμματος ή μεταβίβασης της σύνδεσης η Υπηρεσία θα παραμένει ενεργοποιημένη εφόσον παρέχεται στο νέο Οικονομικό Πρόγραμμα.

Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν μέσω της ειδικής ιστοσελίδας στη διεύθυνση http://myinternet.cosmote.gr που παρέχει στο συνδρομητή:

 • Ενημέρωση για το υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης (ΜΒ). Η ενημέρωση παρέχεται συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία δεδομένων στη σύνδεση του συνδρομητή
 • Ενημέρωση για την ημερομηνία ανανέωσης της ενσωματωμένης χρήσης (ΜΒ) στη σύνδεση του Δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετου πακέτου EXTRA δεδομένων όποτε το επιθυμεί ο συνδρομητής, με χρέωση στη σύνδεση του, ώστε να συνεχίσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο
 • Δυνατότητα επιλογής χρέωσης των δεδομένων βάσει ογκοχρέωσης μέχρι τη λήξη της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετου πακέτου δεδομένων της υπηρεσίας COSMOTE Internet Monthly Pass, εφόσον η σύνδεση COSMOTE που έχει στην κατοχή του ο συνδρομητής δεν παρέχει ενσωματωμένη χρήση δεδομένων (ΜΒ)
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης της υπηρεσίας COSMOTE Internet Day Pass, εφόσον η σύνδεση COSMOTE που έχει στην κατοχή του ο συνδρομητής δεν παρέχει ενσωματωμένη χρήση δεδομένων (ΜΒ)
 • Δυνατότητα ενημέρωσης για τις ισχύουσες χρεώσεις και τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Με την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας η χρέωση για χρήση δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της COSMOTE.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο συνδρομητής έχει επιλέξει τη συνέχιση της πλοήγησης βάσει ογκοχρέωσης, θα ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα για κάθε δέκα (10) ευρώ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο ενημέρωσης τα διακόσια (200) ευρώ. Μετά τη συμπλήρωση του άνω ποσού ο συνδρομητής μπορεί να συνεχίσει να κάνει χρήση δεδομένων αλλά δεν θα λαμβάνει καμία επιπλέον ενημέρωση.

Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργή την Υπηρεσία και βρίσκονται στο εξωτερικό, ισχύουν τα ακόλουθα:
Συνδρομητές με ενεργή την υπηρεσία COSMOTE My Internet και την υπηρεσία COSMOTE TRAVEL PASS.

Οι ανωτέρω συνδρομητές μπορούν να καταναλώσουν στο εξωτερικό μόνο την ενσωματωμένη χρήση δεδομένων του προγράμματος τους και όχι τυχόν ενεργοποιημένα πρόσθετα πακέτα ή υπηρεσίες δεδομένων. Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας για το συνολικό υπόλοιπο της διαθέσιμης χρήσης τους (ΜΒ) καθώς και αναλυτικά για κάθε ενεργή υπηρεσία δεδομένων
της σύνδεσής τους.

Μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας οι συνδρομητές θα ενημερώνονται:

 • Ότι μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TRAVEL PASS μπορεί να καταναλωθεί μόνο η ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος και όχι τα δεδομένα (ΜΒ) από τυχόν ενεργοποιημένα πρόσθετα πακέτα Internet.
 • Ότι μέσω του link “Αναλυτικά” μπορούν να ενημερωθούν για την κατανάλωση των δεδομένων του προγράμματος τους
 • Ότι κατά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του προγράμματός τους θα λάβουν ενημερωτικά μηνύματα μετά την κατανάλωση του 80% και του 100% αυτής
 • Ότι μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του προγράμματός τους για την πρόσβαση στο Internet θα ισχύουν οι χρεώσεις περιαγωγής της υπηρεσίας COSMOTE TRAVEL PASS
 • Ότι θα λαμβάνουν γραπτά μηνύματα για κάθε 10€ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο ενημέρωσης τα διακόσια (200) ευρώ, ακόμη και στις χώρες που δεν ισχύει η υπηρεσία COSMOTE TRAVEL PASS
 • Ότι δεν είναι δυνατή η αγορά πρόσθετων πακέτων ή υπηρεσιών δεδομένων.

Συνδρομητές με ενεργή μόνο την υπηρεσία COSMOTE My Internet.
Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας ότι δεν είναι δυνατή η χρήση της όσο βρίσκονται σε περιαγωγή.
Οι συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία Travel & Surf θα λαμβάνουν γραπτά μηνύματα για κάθε 10€ χρέωσης δεδομένων με ανώτατο όριο ενημέρωσης τα διακόσια (200) ευρώ.
Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία Travel & Surf ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της εν λόγω υπηρεσίας.

Χρήση της Υπηρεσίας

 1. Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας και εφόσον έχει καταναλωθεί η ενσωματωμένη χρήση δεδομένων (ΜΒ) του προγράμματος ή της πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων, διακόπτεται αυτόματα η πρόσβαση της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέχρι το τέλος της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου χωρίς περαιτέρω χρέωση του συνδρομητή.
 2. Εφόσον ο συνδρομητής προσπαθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, μέσω του δικτύου της COSMOTE ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και ενημερώνεται ότι έχει καταναλωθεί η δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του προγράμματός του ή ή/και των τυχόν πρόσθετων πακέτων
 3. δεδομένων.
 4. Ο συνδρομητής για να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να επιλέξει την ενεργοποίηση πρόσθετου πακέτου δεδομένων ή να επιλέξει τη συνέχιση της πλοήγησης μέσω ογκοχρέωσης μέχρι το τέλος της τρέχουσας τιμολογιακής περιόδου, με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της COSMOTE.
 5. Με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ενεργοποιείται αυτόματα και η υπηρεσία COST CONTROL με την οποία ο συνδρομητής λαμβάνει δωρεάν ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS) όταν καταναλώσει το 80% και το 100% της ενσωματωμένης χρήσης δεδομένων του προγράμματος ή της πρόσθετης υπηρεσίας δεδομένων που έχει ενεργοποιημένη στη σύνδεση του. Στα μηνύματα περιλαμβάνεται και σύνδεση (link)
 6. για πρόσβαση στην ειδική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία COST CONTROL παραμένει ενεργοποιημένη και μετά την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας στους συνδρομητές Οικιακών προγραμμάτων φωνής και Mobile Internet, ενώ οι συνδρομητές εταιρικών προγραμμάτων φωνής και Mobile Internet θα πρέπει να επιλέξουν τη διατήρηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας COST CONTROL.

Η ενημέρωση με γραπτά μηνύματα στο 80% και στο 100%, μέσω της υπηρεσίας COST CONTROL, ενδέχεται να παρέχεται με μικρή καθυστέρηση ανάλογα με την ενημέρωση των συστημάτων της COSMOTE για την κατανάλωση του ορίου του 80% και του 100% της ενσωματωμένης χρήσης.

Τα ενημερωτικά μηνύματα της υπηρεσίας θα αποστέλλονται όλο το 24ώρο. Διευκρινίζεται ότι σε συσκευές τύπου Smart Phone η κατανάλωση του 80% και του 100% της ενσωματωμένης χρήσης των δωρεάν ΜΒ ενδέχεται να γίνει κατά την ημερομηνία και ώρα της αυτόματης σύνδεσης των τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών (όπως καιρός, νέα, e-mail κ.α.) στις ανωτέρω συσκευές.

Στη περίπτωση συνδρομητών με πρόγραμμα χωρίς ενσωματωμένη χρήση δεδομένων ή ενεργή πρόσθετη υπηρεσία δεδομένων, εφόσον ο συνδρομητής προσπαθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, μέσω του δικτύου της COSMOTE θα ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και θα
ενημερώνεται ότι δεν έχει διαθέσιμα ΜΒ για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο συνδρομητής για να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να επιλέξει την ενεργοποίηση πρόσθετου πακέτου δεδομένων μέσω της Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι εφόσον ο συνδρομητής πλοηγείται σε σελίδες με το πρωτόκολλο ασφαλείας https ή κάνει χρήση internet applications ή video/audio streaming, η COSMOTE δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τον ανακατευθύνει αυτόματα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης δεδομένων.

Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης δεδομένων θα γίνεται αυτόματη διακοπή της πρόσβασης της σύνδεσής του στο διαδίκτυο και ο συνδρομητής θα λαμβάνει το γραπτό μήνυμα της υπηρεσίας COST CONTROL που περιέχει και σύνδεση (link) για πρόσβαση στην ειδική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανακοινώνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Α) Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων ΕΧΤRΑ 200ΜΒ και ΕΧΤRA 750MB.

Διατίθενται εμπορικά τα νέα πακέτα EXTRA 150MB, EXTRA 300MB και EXTRA 1GB με διάρκεια ισχύος 30 ημέρες.

Τα πακέτα ενεργοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας καθώς και με αποστολή δωρεάν μηνύματος στο 1256 (με τα λεκτικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα).

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των νέων πακέτων EXTRA MB, καθώς και η συμβατότητα με τα προγράμματα Συμβολαίου Φωνής και Mobile Internet, περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: ct.PNG 
Εμφανίσεις: 363 
Μέγεθος: 47,5 KB 
ID: 154314

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των νέων πακέτων παραμένουν ίδια με αυτών που αντικαθιστούν.

Β) Τα πακέτα COSMOTE Internet Monthly Pass 200, COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 200 και COSMOTE Intranet Monthly Pass 200 μετονομάζονται σε COSMOTE Internet Monthly Pass 300, COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 300 και COSMOTE Intranet Monthly Pass 300 με ταυτόχρονη αύξηση του διαθέσιμου όγκου από τα 200ΜΒ στα 300ΜΒ.

Τα πακέτα COSMOTE Internet Monthly Pass 750, COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 750 και COSMOTE Intranet Monthly Pass 750 μετονομάζονται σε COSMOTE Internet Monthly Pass 1GB, COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 1GB και COSMOTE Intranet Monthly Pass 1GB με ταυτόχρονη αύξηση του διαθέσιμου όγκου από τα 750ΜΒ στο 1GΒ.

Τα πακέτα COSMOTE Internet Monthly Pass 1.5GB, COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 1.5GB και COSMOTE Intranet Monthly Pass 1.5GB μετονομάζονται σε COSMOTE Internet Monthly Pass 2GB, COSMOTE Internet Monthly Pass Plus 2GB και COSMOTE Intranet Monthly Pass 2GB με ταυτόχρονη αύξηση του διαθέσιμου όγκου από το 1.5GB στα 2GB

Οι χρεώσεις καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των πακέτων παραμένουν ίδια. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για τους υφισταμένους και νέους συνδρομητές των ως άνω πακέτων.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από 29/06/2015 στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE PLUS 20, 25, 35, 45, 65, 100 & COSMOTE Platinum καθώς και στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Internet On The Go 1GB, 1GB ΠΑΛ, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB, Student, COSMOTE Internet Any Way 2GB, 5GB, COSMOTE Internet On The Go AnyWay 2GB, 5GB, 10GB, 20GB & COSMOTE Internet On The Go Extra SIM, αυξάνεται η χρέωση για πλοήγηση στο Internet μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης από 0,0307€/MB σε 0,05€/ΜΒ.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων συμβολαίου COSMOTE έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης επιδότησης/έκπτωσης/προσφοράς), εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία COSMOTE My Internet, τα πακέτα COSMOTE Internet Monthly Pass-COSMOTE Internet Monthly Pass Plus, COSMOTE Intranet Monthly Pass, τα πακέτα EXTRA καθώς και τις υπόλοιπες τιμολογιακές αλλαγές παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, του δικτύου πωλήσεων και την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (Κλήση στο 13838 αν είσαι κάτοχος Συμβολαίου, με χρέωση 0,123€/κλήση και στο 13839 για επαγγελματίες με δωρεάν κλήση από το εταιρικό κινητό COSMOTE).

Για κλήση στο 13838 και 13839 από κινητά τηλέφωνα άλλου δικτύου, καθώς και από σταθερά τηλέφωνα, η χρέωση ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου από τον οποίο πραγματοποιείται η κλήση.

Πηγή : Cosmote