Η υπηρεσία δεν θα επηρεαστεί, αλλά ο δέκτης δεν πρέπει να τεθεί σε αναμονή μέχρι τις 31 Ιουλίου.

[via]